Alta a serveis.ticmallorca.net per introducció d'incidències