Contractació de la renovació de les llicències de de correu electrònic (Zextras) pel Consorci TIC Mallorca