Formació

El principal servei que ofereix el departament de Formació és la impartició de cursos d’aplicacions informàtiques i de noves tecnologies adreçats als empleats públics dels ens consorciats.

Consideram la formació un instrument fonamental perquè els treballadors puguin adquirir les competències necessàries i adequades per millorar de manera continua la qualitat del servei que s’ofereix a la ciutadania.

Amb aquesta finalitat oferim accions formatives que facilitin el reciclatge continu als treballadors dels ens consorciats en matèria informàtica.

Altres serveis que s’ofereixen són: l’atenció telefònica per atendre els dubtes dels usuaris, suport i assessoria en la creació de documentació complexa, creació de videotutorials, el·laboració de proves selectives per a l’accés a l’Administració local i la impartició de cursos en les instal·lacions municipals dels ajuntaments que ho sol·licitin.

El catàleg de cursos es va modificant segons la demanda i necessitats formatives que van sorgint. 

 

PORTAL DE FORMACIÓ DE TIC MALLORCA