Formació

Consideram la formació un instrument fonamental perquè els treballadors i treballadores puguin adquirir les competències necessàries i adequades per millorar de manera continua la qualitat del servei que s’ofereix a la ciutadania.

Amb aquesta finalitat oferim accions formatives que facilitin el reciclatge continu al personal dels ajuntaments i mancomunitats de Mallorca en diferents matèries.

La temàtica dels cursos es divideix principalment en dues branques: una que inclou cursos sobre temes jurídics, procediments administratius, econòmics o pressupostaris dins de l'Administració pública i, una altra, que inclou cursos sobre l'ús d'eines i aplicacions informàtiques.

L’objectiu que perseguim és proporcionar al personal públic  una formació que li permeti estar constantment al dia dels canvis que es produeixen en l’Administració i dels canvis tecnològics que els pugui facilitar la gestió i la seva feina diària.

A més dels cursos d’aquestes àrees, el catàleg es va ampliant i modificant segons les necessitats que van sorgint i les demandes dels usuaris detectades amb l’anàlisi de necessitats formatives.

Altres serveis que ofereix aquesta Secció són l’atenció telefònica per atendre els dubtes dels usuaris, suport i assessoria en la creació de documentació complexa amb aplicacions informàtiques, creació de videotutorials i material didàctic, el·laboració de proves selectives de l’àrea informàtica per a l’accés a l’Administració local i la impartició de cursos en les instal·lacions municipals dels ajuntaments que ho sol·licitin.