Gestió Municipal

El departament de Gestió Municipal dóna suport als ajuntaments consorciats sobre les diferents aplicacions de gestió a les àrees de Població, Expedients/Registre, Tributària/Recaptació, Comptabilitat i Administració Electrònica.

El suport implica la implantació i configuració de les diferents aplicacions, la resolució de problemes de manera telefònica, telemàtica o presencial, la formació als usuaris, el manteniment de les bases de dades, les propostes de millores evolutives i la recerca i avaluació de nou software per respondre a les necessitats dels ajuntaments.

L’objectiu principal és que els ajuntaments disposin d’un entorn de treball eficient i productiu.

El pla d’actuació del departament va encaminat a aconseguir la implantació de l’administració electrònica a tots els ens consorciats. Per dur a terme aquest objectiu, seguirem la línia del Pla Anibal pels avantatges que suposa el programari lliure, la col·laboració entre entitats i la reutilització de recursos.