Nou model per Comunicació prèvia d'obres a Algaida

26-Setembre-2014

Comunicació prèvia.

És aquell document mitjançant el qual els interessats posen en coneixement de l'Adminsitració pública competent les seves dades identificatives i altres requisits exigibles per a l'exercici d'un dret o l'inici d'una activitat.