Nova forma d'introducció de les incidències informàtiques

13-Novembre-2020
Teniu a la vostra disposició el panell de serveis (serveis.ticmallorca.net)

Des d'aquest panell podeu accedir a diferents serveis de TIC Mallorca i enllaços d'interès. Per exemple podeu enviar les vostres incidències i peticions de suport o remetre els fitxers de l'Enquesta de Infraestructures (EIEL), per posar dos exemples.

⚠️Indicar-vos que es prioritzaran les incidències introduïdes des del panell de serveis de TIC Mallorca per damunt de les telefòniques.

Teniu a continuació l'enllaç per accedir i el formulari per sol·licitar aquest servei.