Sistemes-Comunicacions-Manteniment

Descripció del departament

El departament està format per tres grans àrees: Sistemes, Comunicacions i Manteniment i compost per 7 persones.

Cada una d’ aquestes àrees realitza unes tasques i serveis específics, i hi ha uns tècnics assignats principalment a cada àrea ò àrees, a pesar que algunes tasques són realitzades per tots els tècnics, de tal forma que tots en la mesura dels seus coneixements i temps disponible participen i col·laboren si es necessari.

L’ àrea de Sistemes realitza les tasques de disseny, implantació, administració i assessoria dels sistemes d’informació tant del Consorci TIC Mallorca com dels ens consorciats. És una àrea enfocada més a sistemes interns que no al dia a dia de l’usuari (per això hi ha l’àrea de Manteniment).

L’ àrea de Comunicacions es pot definir com l’eix central de tota l’infraestructural de comunicacions a nivell municipal i altres entitats locals i és un òrgan bàsic pel desenvolupament de les aplicacions i serveis dels ens consorciats. La tasca principal és el desenvolupament, manteniment i assessorament de les comunicacions per garantir la qualitat i fiabilitat de les xarxes de dades i els serveis associats a elles.

L’àrea de Manteniment s’encarrega de la reparació i manteniment de dispositius informàtics, instal·lació i configuració de nous dispositius informàtics, programari de sistema, ofimàtica, antivíric i utilitats.

Com a conclusió destacar que Sistemes-Comunicacions-Manteniment és un departament fonamental de TIC Mallorca que és pot definir com un servei integral d’assessoria, consultoria i manteniment informàtic i de comunicacions que té com a fites, entre d’altres, la correcta i eficient utilització dels recursos TIC i la constant millora tecnològica dels ens consorciats, així com en el manteniment de tota la infraestructura tecnològica existent.