Telèfons del Servei d'Informàtica Municipal

SECCIÓ TELÈFON CORREU DE LA SECCIÓ
Formació Municipal 971 173806 formaciomunicipal@conselldemallorca.net
Web Municipal 971 173583 webmunicipal@conselldemallorca.net
Cartografia Municipal 971 173513 cartografiamunicipal@conselldemallorca.net
Gestió municipal 971 173829 gestiomunicipal@conselldemallorca.net
Sistemes-comunicació - Manteniment Municipal 971 173832 sistemesmunicipal@conselldemallorca.net

PER ALTRES CONSULTES: informaticamunicipal@conselldemallorca.net

Full ALTA de Serveis a : https://suportmunicipal.net/gestio-dusuaris