Web

Aquest Departament duu el disseny, manteniment i actualització de 54 webs de 49 municipis, entre ells la FELIB, la Mancomunitat del Pla de Mallorca i la Des Raiguer, a més de diferents webs d’auditoris, Ràdios municipals i webs turístiques.

Avui en dia la societat demana una aproximació de l’administració en general, cap als ciutadans de manera clara i transparent.

La sinèrgia que ocasionen les diferents xarxes municipals i la proximitat del ciutadà han de ser un factor determinant per millorar el servei a oferir als interessats, tant en qualitat com en quantitat i facilitat.

Les pàgines web municipals s’ha convertit amb els anys en un element essencial per donar a conèixer el municipi, la seva història, les seves costums, festes, mercats... però també és peça clau perquè l’administració arribin a tothom a través de les noves tecnologies.

Cal remarcar que és una eina bàsica i important per fomentar la participació ciutadana; facilitant la interacció dels ciutadans amb l'organització municipal, coneixent la seva opinió a través de les diferents formes habilitades per a tal fi; i rebent i donant resposta als suggeriments, reclamacions i altres peticions remeses pels ciutadans.

El Servei d'Informàtica Municipal des de la seva Secció de Web, està jugant un paper fonamental amb l’apropament de l’Administració Local al ciutadà a través dels diferents Portals Web. S’ha de tenir present que aquests portals són el mostrador de l’ajuntament cap a l’exterior i cap a tots els ciutadans. Per això, la informació ha d’estar ben estructurada perquè l’usuari tingui facilitat alhora de trobar el que cerca. Això és la nostra tasca principal, assessorar i ajudar a l’ens consorciat perquè la seva web tingui un disseny modern, que sigui dinàmica i d’acord amb els nous estàndards d’accessibilitat.