Gestió d'usuaris

Us informam que per sol·licitar l'alta, baixa o modificació a qualsevol dels serveis de TIC Mallorca, és necessari emplenar una sol·licitud.


Instruccions d'ús.
Aquesta sol·licitud ha de tenir el pertinent registre de sortida de l'Organisme sol·licitant.

Emplenau aquesta sol·licitud i enviau-la per fax al 971 750 864 o per correu electrònic a informaticamunicipal@conselldemallorca.net

En el cas d'alta de correu electrònic, inicialment la contrasenya coincidirà amb el nom de la bústia (el text abans de la @) La primera lletra amb majúscula i acabarà amb el número 1. Exemple: ADREÇA: suport@conselldemallorca.net CONTRASENYA:Suport1

A la resta d'altes el personal del Consorci es posarà en contacte amb vosaltres per comunicar-vos la contrasenya.

En el cas d'altes de serveis de la xarxa SARA, el sol·licitant s’haurà de posar en contacte amb el Ministeri que ofereix el servei per tal de sol·licitar l’accés al servei i també amb el MAP (incidencias.ia@map.es), responsable de gestionar les peticions a través de la xarxa SARA, a fi de sol·licitar també autorització per accedir al servei a través d’aquesta xarxa.